Connect with us

CHOSZCZNO

W Drawie pływają ryby uznane za wymarłe

Opublikowane

w dniu

Do Drawy trafiło 5 tys. osobników narybku jesiotra bałtyckiego, to działanie w ramach programu odtwarzania populacji jesiotra. Ten gatunek uznawano za wymarły w Polsce. Do jednej z najpiękniejszych rzek regionu wpuścili ją pracownicy Drawieńskiego Parku Narodowego wraz z kolegami z Niemiec.

Wpuszczony do Drawy narybek pochodzi od ryb ze stada podstawowego, pozyskany został z rzeki Saint John (St. John River) w Ameryce Północnej.

– Jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus), którego populację próbuje się odtworzyć w zlewni Morza Bałtyckiego, nazywany jest jesiotrem bałtyckim. Jest to gatunek wędrowny, anadromiczny, który większość życia spędza w wodach morskich, ale w celu rozmnażania powraca do swoich macierzystych rzek, w których przyszedł na świat – informują pracownicy Drawieńskiego Parku Narodowego.

Na przestrzeni ostatnich stuleci liczebność populacji tego gatunku drastycznie spadła. W konsekwencji, w drugiej połowie XX wieku gatunek ten uznano za wymarły na obszarze państw zlewni Morza Bałtyckiego.

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie ściśle współpracuje z Instytutem Ekologii Wód Słodkich i Rybactwa Śródlądowego im. Leibniza w Berlinie (IGB) oraz z Regionalnym Badawczym Instytutem Rolnictwa i Rybołówstwa w Rostocku (LFA). Dzięki współpracy wyżej wymienionych placówek Drawieński Park Narodowy mógł zrealizować działanie ochrony czynnej jakim jest właśnie zarybianie jesiotrem bałtyckim rzeki Drawy.

Eksperci mają nadzieję, że choć część narybku dotrwa do okresu dorosłości, odbędzie tarło i przekaże w ten sposób geny następnym pokoleniem.

Jeśli jesiotry zadomowią się w Drawie, to będzie można mówić o ogromnym sukcesie przyrodniczym.