Connect with us

BIZNES

Jest szansa na rozbudowę drogi Recz – Choszczno. „Sytuacja nie wpływa na inwestycję”

Opublikowane

w dniu

Wracamy do tematu rozbudowy drogi Recz – Choszczno, który opisaliśmy kilka dni temu. Z uwagi na braki w dokumentacji wojewoda nie zgodził się na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji. Urząd marszałkowski nie składa broni i ponownie wystąpi o wydanie stosownych pozwoleń.

W dokumentacji projektowej wojewoda wskazał szereg braków i wyznaczył termin ich uzupełnienia. Poprosiliśmy o wyjaśnienia urząd marszałkowski, który przygotowuje inwestycje. W odpowiedzi poinformowano nas, że uzgodnienia z wieloma podmiotami – m. in. konserwatorem zabytków czy wojskiem było na tyle skomplikowane i czasochłonne, że przekroczyło 90-dniowy termin uzupełnienia braków.

„Opisana sytuacja nie ma żadnego wpływu na samą inwestycję” – czytamy w odpowiedzi. „Po uzyskaniu wyżej wymienionych dokumentów, projektant ponownie wystąpi do Wojewody o wydanie decyzji ZRID. Zakładamy, że wystąpienie to nastąpi jeszcze w tym roku”

Ponieważ wniosek był już dokładnie analizowany przez Urząd Wojewódzki, ponowne jego rozpatrzenie i wydanie decyzji ZRID może nastąpić w znacznie krótszym czasie, niż za pierwszym razem.

W odpowiedzi czytamy jednak, że nawet w przypadku uzyskania niezbędnych zgód droga… może nie powstać.

„o dalszych losach inwestycji zdecyduje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Decyzja będzie zależała od możliwości finansowych Samorządu Województwa oraz dostępności funduszy unijnych”