Connect with us

CHOSZCZNO

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu m.in. o zbrodnię zabójstwa. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie

Opublikowane

w dniu

Prokurator Rejonowy w Choszcznie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia podejrzanego o usiłowanie zabójstwa pokrzywdzonego oraz wielokrotne kierowanie pod jego adresem gróźb karalnych pozbawienia życia, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk (Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.) w zw. z art. 13 § 1 kk (odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.) i inne.

 

Prokurator Rejonowy w Choszcznie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu, któremu zarzucono usiłowanie pozbawienia życia pokrzywdzonego poprzez zaatakowanie go siekierą. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż w dniu 6 sierpnia 2021r. podejrzany , pokrzywdzony wraz z innymi osobami przebywali na urodzinowej imprezie. W pewnym momencie pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, a następnie szarpaniny, trakcie której podejrzany chwycił za siekierę wykonując nią zamach w stronę pokrzywdzonego. Wówczas pomiędzy mężczyznami stanęła obecna na urodzinach siostra pokrzywdzonego, która chcąc uniemożliwić zadanie mu ciosu sama została uderzona obuchem siekiery w kolano i wymagała zaopatrzenia medycznego. Wobec tej pokrzywdzonej podejrzany kierował także groźby uszkodzenia mienia poprzez wybicie szyb w oknach jej mieszkania . Bezpośrednio po zdarzeniu podejrzany uciekł z mieszkania, jednak na skutek podjętych przez funkcjonariuszy Policji sprawnych działań został zatrzymany.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany (lat 22) nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. W przeszłości nie był karany sądownie.

Za zbrodnię zabójstwa na podstawie art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.