Connect with us

CHOSZCZNO

Zabezpieczona ilość amfetaminy może stanowić nawet 1153 działek handlowych. Trafi na 10 lat za kratki?

Opublikowane

w dniu

Prokurator Rejonowy w Choszcznie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono posiadanie w dniu 10 lutego 2022 r. w jednej z miejscowości gminy Pełczyce znacznej ilości narkotyków, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prokuratura Rejonowa w Choszcznie nadzorowała postępowanie w przedmiotowej sprawie. W dniu 10 lutego 2022 r. funkcjonariusze Policji w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dokonali przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, w trakcie którego ujawnili , a następnie zabezpieczyli trzy woreczki z zawartością białego proszku o łącznej masie 602,211 grama netto oraz 4,521 grama netto suszu roślinnego.

Zabezpieczone w toku śledztwa substancje poddano badaniu biegłych z zakresu fizykochemii , którzy wskazali, że substancja w postaci białego proszku zawiera w swoim składzie chemicznym amfetaminę, natomiast susz roślinny to marihuana. W ocenie biegłych zabezpieczona ilość amfetaminy może stanowić nawet 1153 działek handlowych, natomiast 5,521 gram marihuany pozwala uzyskać do 9 działek handlowych narkotyku.

Podejrzany został zatrzymany, a na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzany (l. 39) przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

W przeszłości był karany sądownie, a aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności wymierzoną prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.