Connect with us

BIERZWNIK

Realne plany, czy mydlenie oczu? Konsultacje nie rozwiały wątpliwości

Opublikowane

w dniu

Konsultacje dotyczące planu odnowy miejscowości Bierzwnik, które odbyły się 15 lutego 2021 r. doprowadziły do zmiany perspektywy czasowej w jakiej projekt ma zostać zrealizowany.

 

Początkowo zakładano realizację projektu na lata 2021-2026, jednak po wniesieniu uwag wybrano lata 2021-2028, uwzględniając plany finansowe Unii Europejskiej oraz możliwość pozyskania środków z PROW.

Celem projektu jest wzrost znaczenia miejscowości, jako atrakcji turystycznej oraz agroturystycznej, a także w dalszej perspektywie czasu poprawę jakości życia lokalnej społeczności oraz zniwelowanie barier w rozwoju wsi.

W chwili obecnej planowana jest realizacja 3 operacji w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW:

  1. „Przebudowa i zimna sposobu użytkowania części budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Bierzwniku” – koszt realizacji 1 022 033,52 zł.
  2. „Budowa muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Gminnym w Bierzwniku”- koszt realizacji 600 000 zł.
  3. „Zagospodarowanie terenu przy Klasztorze pocysterskim w Bierzwniku”- koszt realizacji 1 918 868,99 zł.

Mieszkańcy Bierzwnika już przed rozpoczynającymi się konsultacjami mówili nam, że nie wierzą w plany gminy, ponieważ możliwości budżetowe Bierzwnika są niewielkie, a cała kampania ma bardziej charakter wizerunkowy, niż roboczy.

Zapytaliśmy wójt gminy, Anetę Kołudę, czy zamierzenia nie są planami na wyrost, ponieważ w budżecie gminy nie ma środków na radykalne zmiany. Do dziś nie odpowiedziała na nasze pytanie.