Connect with us

BIERZWNIK

RANKING BOGACTWA SAMORZĄDÓW. Choszczno wysoko, Krzęcin z fatalnym wynikiem

Opublikowane

w dniu

Zaglądamy do rankingu Bogactwa Samorządów przygotowanego przez znane czasopismo Wspólnota. Wskaźniki dotyczą roku 2019, a więc czasu tuż sprzed pandemii koronawirusa.

 

W zestawieniu miast powiatowych, Choszczno plasuje się w rankingu na 68 miejscu (na 267 gmin) z kwotą 3534,32 zł na mieszkańca.

Pełczyce zajmują 275 miejsce (na 607 sklasyfikowanych) w rankingu miast jeśli chodzi o zamożność samorządu. W 2019 roku, a więc tuż przed pandemią, miały do dyspozycji 3287,66 zł na każdego mieszkańca gminy. Recz jest na 355 miejscu z kwotą 3158,28 zł, a Drawno na 367 miejscu z kwotą 3141,93 zł na mieszkańca.

W rankingu gmin wiejskich Bierzwnik zajmuje 940 miejsce z kwotą 3106,39 zł na mieszkańca, a Krzęcin na 1526 miejscu (na 1537 sklasyfikowanych) z kwotą 2619,86 zł. Tylko 11 gmin wiejskich w Polsce ma gorszy bilans!

Na 314 powiatów, choszczeński zajmuje 91 miejsce w kwotą 931,94 zł na mieszkańca.

Ranking został przygotowany przez czasopismo Wspólnota. Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów.

– Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – tłumaczą na łamach Wspólnoty prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, autorzy rankingu.