Connect with us

DRAWNO

Potężne wysypisko śmieci. Nielegalne! Utylizacja może kosztować ze 100 tys. zł

Opublikowane

w dniu

 

Może być nawet 100 ton nielegalnie składowanych opadów. Ustalamy, do kogo należy teren ze śmieciami. Bez względu na to, czy to teren gminy, czy prywatna działka, koszty uprzątnięcia będą bardzo wysokie.

 

Nielegalne wysypisko śmieci ujawnił fotograf-przyrodnik, Piotr Piznal. Jak twierdzi, odpadów może być nawet 100 ton. Jeśli jest tak rzeczywiście, to uprzątniecie terenu i utylizacja odpadów może kosztować nawet 100 tysięcy złotych. Wysypisko znajduje się w granicach Gminy Drawno, niedaleko Kiełpina.

Ilość odpadów nie pozostawia złudzeń: musiały być tu wywożone regularnie.

Wśród śmieci widać odpady uważane za niebezpieczne dla środowiska. Na razie nie mamy wiedzy, czy władze Drawna miały wcześniej wiedzę o wysypisku, o sprawie została poinformowana policja.

Co do kwalifikacji i kary zastosowanie może mieć tu art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych”.

W przypadkach większej wagi wykorzystany może być również art. 183 Kodeksu Karnego mówiący o tym że: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.