Connect with us

CHOSZCZNO

Nie płacisz za śmieci? Zacznij się martwić

Opublikowane

w dniu

Urząd Miejski rozpoczął wdrażanie aplikacji, która pozwoli na na wykrywanie niespójności w deklaracjach śmieciowych. – W naszej gminie zameldowanych jest ponad 20 tys. osób, a deklaracje śmieciowe złożyło nieco ponad 16 tys. Mam nadzieję, że w ten sposób uszczelnimy system gospodarowania odpadami komunalnymi, a to w efekcie przełoży się na niepodwyższanie opłat za odpady – tłumaczy burmistrz Robert Adamczyk.

Każdy obywatel mieszkający na terenie gminy zobowiązany jest do płacenia za odpady komunalne. Przypominamy, że pierwszą deklarację śmieciową składamy w ciągu 14 dni od wprowadzenia się do mieszkania, natomiast wszelkie zmiany, czyli np. urodzenie dziecka czy zameldowanie nowego lokatora, zgłaszamy do 10 dnia każdego miesiąca. Sam meldunek nie zwalnia nas z wypełnienia deklaracji, a konsekwencją niezgłoszenia może być wezwanie do zaległej zapłaty, nawet do pięciu lat wstecz.

Problem jest w tym, że na terenie naszej gminy zameldowanych jest ponad 20 tys. osób, a deklaracje śmieciowe złożyło 16 tys. Oczywiście, nie wszyscy zameldowani mieszkają tu, ale też sporo jest takich, którzy te meldunki mają gdzie indziej, a żyją i pracują u nas. Wspomnianą nieodpłatną aplikację otrzymaliśmy od gminy Świdnik, która wykazała, że zaraz jej wdrożeniu, liczba osób objętych deklaracjami wzrosła o około 1300 osób – mówi burmistrz Robert Adamczyk. Dodaje, że narzędzie to umożliwi weryfikację znacznie szerszego zakresu danych, a w efekcie ułatwi wskazanie nieruchomości, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości. Oczywiście wszystko z zachowaniem przepisów związanych ochroną danych osobowych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości, do właściciela nieruchomości skierowane zostanie wezwanie do złożenia nowej deklaracji lub złożenia wyjaśnień.

Warto więc już dziś upewnić się, czy nasze dane są aktualne. Właściciele posesji mogą to zrobić w naszym referacie ds. komunalnych i ochrony środowiska (pokój nr 6, tel. 95 765 9336), natomiast mieszkańcy bloków czy kamienic powinni je weryfikować u swojego zarządcy, w siedzibie swojej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.