Connect with us

BIERZWNIK

Kontrole! Zaczną zaglądać do Waszych śmietników

Opublikowane

w dniu

Urzędy gminy Drawno i Bierzwnik informują, że od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.

 

Pracownicy firm odbierających odpady będą sprawdzać czy do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane nie trafiają odpady podlegające selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble, odpady wielkogabarytowe, opony, odpady ulegające biodegradacji.

Gminy zobowiązane są do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, jeśli nie spełnią wymagań zostaną nałożone wysokie kary, które skutkować będą wzrostem opłat pobieranych od mieszkańców.

Jeśli pracownicy stwierdzą nieprawidłowości w segregacji nakleją na pojemnik lub worek żółtą naklejkę zawierającą komunikat o konieczności ponownego posortowania śmieci oraz prześlą do Gminy stosowną informację ze zdjęciem.