Connect with us

BIERZWNIK

Europa nie może pozwolić, aby coraz bardziej autokratyczne rządy trzymały w szachu przyszłość naszych społeczności

Opublikowane

w dniu

Samorządowcy w liście adresowanym do Komisji Europejskiej sprzeciwiają się wetowaniu przez polski rząd unijnego budżetu. Smutne, że wśród sygnatariuszy nie było ani jednej osoby z naszego powiatu.

 

Czy nikt w powiecie nie popierał stanowiska polskich i węgierskich samorządów, którzy podpisali  się pod treścią listu adresowanego do Komisji Europejskiej? To swoisty sprzeciw lokalnych wspólnot wobec wetowania unijnego budżetu przez polski i węgierski rząd, a co za tym idzie – pozbawienia samorządów pieniędzy pochodzących ze środków europejskich. To niezwykle ważny temat, polskie weto może pozbawić samorządu możliwości finansowania wielu inwestycji, a co za tym idzie, może doprowadzić do zapaści gospodarczej wielu regionów.

Przypomnijmy, UE przygotowała przepisy umożliwiające wstrzymanie płatności z budżetu UE dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności.

 

Poniżej treść listu przetłumaczona na język polski:

 

Rządy Węgier i Polski po raz kolejny wykazały całkowity brak poszanowania dla podstawowych wartości naszej Unii, odrzucając mechanizm uwarunkowania wypłaty funduszy unijnych od przestrzegania zasady praworządności, w konsekwencji blokując kolejny wieloletni budżet UE, w tym przyznanie tak potrzebnej pomocy na odbudowę po kryzysie COVID-19. Pod pretekstem ideologii antyemigracyjnej i nacjonalistycznej retoryki starają się chronić system polityczny oparty na nieograniczonej władzy, kumoterstwie i całkowicie zmanipulowanej sferze publicznej.

 

My, przedstawiciele polskich i węgierskich samorządów, potępiamy działania pana Orbána i pana Morawieckiego. Reprezentując miliony Węgrów i Polaków, wyrażamy poparcie dla ochrony zasady praworządności i dokładnego nadzoru nad funduszami unijnymi, aby nasze wspólne środki służyły dobru publicznemu, a nie antydemokratycznym i nieuczciwym interesom.

 

Chociaż nadal mamy nadzieję, że nasze rządy w końcu zgodzą się na pierwotną propozycję budżetową i w tym na mechanizm praworządności, uważamy, że porozumienie międzyrządowe w sprawie pakietu NextGenerationEU bez Węgier i Polski jest teraz realną alternatywą. Odpowiedzią na ten niepożądany scenariusz jest nasza propozycja możliwego rozwiązania, które nie tylko zapewniłoby tak bardzo potrzebne wsparcie UE ​​dla naszych krajów, ale również stanowiłoby potencjalne remedium na wyzwania, jakich dostarcza polityka naszych, coraz bardziej autorytarnych rządów.

 

W przypadku porozumienia międzyrządowego bez Węgier i Polski proponujemy, aby UE wykorzystała środki pierwotnie przydzielone w ramach NextGenerationEU dla Węgier i Polski na utworzenie Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla polskich i węgierskich samorządów, aby mogły one napędzać trwałe ożywienie gospodarcze oparte na sprawiedliwości społecznej. Gwarantujemy pełną przejrzystość i odpowiedzialność, a także pełne dostosowanie do wartości i wyznaczonych celów Unii Europejskiej.

 

Obecny kryzys boleśnie uwypuklił trwającą niemal dekadę nieleczoną chorobę Europy: pogłębiający się kryzys demokracji i autorytaryzm w niektórych państwach członkowskich. Europa nie może pozwolić, aby coraz bardziej autokratyczne rządy trzymały w szachu przyszłość naszych społeczności. Dzisiaj, w obliczu wielu kryzysów Unia Europejska ma obowiązek chronić dobrobyt wszystkich swoich obywateli i stymulować trwałe ożywienie gospodarcze. My, przedstawiciele węgierskich i polskich samorządów lokalnych jesteśmy gotowi do odegrania w tych działaniach konstruktywnej roli.

 

Pod listem podpisały się dziesiątki samorządowców, w tym Gergely Karácsony (Burmistrz Budapesztu), Rafał Trzaskowski (Prezydent Warszawy), Olgierd Geblewicz (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego) czy też Andrzej Potyra, Starosta Powiatu Myśliborskiego. Zabrakło samorządowców z powiatu pyrzyckiego.