Connect with us

CHOSZCZNO

Zmiany w dowództwie komendy policji

Opublikowane

w dniu

 

W dniu 07.01. 2022 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Choszcznie, przy udziale kadry kierowniczej, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński przedstawił nadkomisarza Jacka Przepiórkę, któremu powierzył obowiązki na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie.

Rozkazem personalnym nr 54/2022 z dnia 03.01.2022 roku  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński powierzył obowiązki na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie – nadkomisarzowi Jackowi Przepiórce, który do tej pory pełnił funkcję naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji  w Pyrzycach.

Z uwagi na panującą pandemię, spotkanie odbyło się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Nadkom. Jacek Przepiórka  służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w Wydziale Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji  w Szczecinie. Następnie po około 2 latach realizował obowiązki jako detektyw w Wydziale  Kryminalnym w Komisariacie Policji w Szczecin Dąbiu. W 2000 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach w Wydziale Kryminalnym.  Zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocowało w 2014 roku awansem na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. W lutym 2017 roku został mianowany naczelnikiem tego wydziału.

Nadkom. Jacek Przepiórka ukończył studia o kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, uzyskał tytuł  magistra.  Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

 

Źródło: https://choszczno.policja.gov.pl/