Connect with us

CHOSZCZNO

Od lutego ruszają zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli

Opublikowane

w dniu

 

Od lutego ruszają zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli. Poniżej znajdziecie ważne informacje, terminy zgłoszeń oraz kryteria, jakie rodzice muszą spełnić, by ich pociechy rozpoczęły edukację we wrześniu tego roku.

 

PRZEDSZKOLA
Od 21 do 28 lutego choszczeńskie przedszkola będę przyjmować deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, do której dzieci aktualnie uczęszczają. Natomiast od 1 do 15 marca będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do przedszkoli.

 

Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno dostępny na stronie: https://choszczno.pl/rusza-nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych/?fbclid=IwAR0QnoD7PerJ848N26dVSNus3igIcykJT4-ouzXpSmy7o1CdGwLc1ICE0qk

 

SZKOŁY PODSTAWOWE
Od 14 lutego do 22 marca choszczeńskie szkoły przyjmują karty zgłoszeń o przyjęcie do klas pierwszych dzieci urodzonych w 2015r.

Oprócz zgłoszeń należy:
– okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
– okazać akt urodzenia dziecka,
– w przypadku dziecka zameldowanego poza obwodem, a zamieszkującego w obwodzie szkoły należy złożyć podanie do dyrektora szkoły.

Do klas integracyjnych przyjmowane będą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego.

Karty zgłoszeń oraz szczegółowe informacje znajdziecie w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych placówek.

 

Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2022/2023 dostępny na stronie: https://choszczno.pl/rusza-nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych/?fbclid=IwAR0QnoD7PerJ848N26dVSNus3igIcykJT4-ouzXpSmy7o1CdGwLc1ICE0qk