Connect with us

PEŁCZYCE

Jesteśmy gotowi na otwarcie szkół

Opublikowane

w dniu

Nauczyciele pogranicza nie maja wątpliwości: Covid-19 jeszcze długo będzie nam towarzyszył. Trzeba nauczyć się z nim radzić i myśleć o tym, by dążyć do stylu życia sprzed epidemii.

 

 

Nauczyciele z Gryfina i Schwedt zakończyli już wspólny projekt pod hasłem „Nowoczesna edukacja – nowoczesny nauczyciel w dobie pandemii”. Jak mówi Ewa Dudar, wicestarosta gryfiński, takie inicjatywy są potrzebne.

– Takie warsztaty były potrzebne, nie tylko uwrażliwiają nauczycieli na problemy związane z epidemią, ale przede wszystkim wspólna wymiana doświadczeń pomaga radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi – tłumaczy.  – Jako powiat zawsze będziemy wspierać takie przedsięwzięcia. Mamy świetną kadrę pedagogiczną w szkołach, nie wątpię, że przetrwamy kryzys w oświacie wywołany pandemią i że niebawem uczniowie powrócą do szkół – dodaje.

Projekt trwał przez kilka tygodni, w tym czasie nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie i Gesamtschule Talsand w Schwedt wspólnie uczestniczyli w zajęciach, których celem była wspólna wymiana doświadczeń z mocnym ukierunkowaniem na wsparcie uczniów obciążonych epidemia. Coraz częściej bowiem spotyka się młodych ludzi, dla których brak kontaktu z rówieśnikami, odciska piętno. Szczególnie jeśli mowa o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Po zakończeniu cyklu warsztatów usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od uczestników oraz dyrekcji obu szkół – mówi Beata Piekarz, jedna z inicjatorek projektu. – To budujące, ponieważ włożyłyśmy w to mnóstwo pracy i mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi będziemy w stanie prowadzić zajęcia zdalne w taki sposób, by młodzież nie odczuwała z tego powodu dyskomfortu psychicznego – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się zaangażowana w projekt Anna Sawicka-Kłaptij z ZSP w Gryfinie.

– Co sprawia, że statystyczny polski uczeń przeżywa kryzys psychiczny? Jaką rolę ma w tym szkoła? Czy szkoła jest miejscem, gdzie uczeń może znaleźć fachową pomoc? I wreszcie jak się zachować, kiedy dojdzie do wypadków zagrażających życiu… Staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na te pytania, zdając sobie sprawę, że to trudny czas nie tylko dla nauczycieli, ale i dla młodych ludzi. Sądzę, że dzięki tym warsztatom zmienia się postrzeganie zajęć zdalnych. Jesteśmy też przygotowani na to, by powitać młodzież w szkole i wrócić do stanu sprzed pandemii z zachowaniem reżimu epidemiologicznego – wyjaśnia.

W ramach projektu pedagodzy nauczyli się, jak nieść pomoc przedmedyczną w dobie istniejącej epidemii, łącznie z wykorzystaniem defibrylatorów AEG podstawowych zabiegów resuscytacyjnych jako ratownicy, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Dodatkowo gryfińska szkoła zyskała sprzęt komputerowy oraz defibrylator AED.

 

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania.

Natomiast wkład własny został dofinansowany przez Powiat Gryfiński.