Connect with us

BIERZWNIK

Dwie osoby usłyszały zarzuty prokuratorskie. Choszczeński szpital z poważnymi kłopotami

Opublikowane

w dniu

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Alicja Macugowska-Kyszka potwierdza: dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym nieprawidłowości rozliczania środków z NFZ.

 

Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie nadzoruje śledztwo dotyczące nieprawidłowości związanych z rozliczaniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń medycznych udzielanych na oddziale tej placówki medycznej.

– W toku prowadzonego postępowania dwóm osobom ogłoszono zarzuty m.in. o czyn z art. 286 § 1  kk* w zw. z art. 294 § 1  kk.* – informuje Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz osobę fizyczną – dodaje.

Jak się dowiadujemy, aktualnie postępowanie w tej sprawie pozostaje w toku, gromadzony jest w dalszym ciągu materiał dowodowy, a czynności procesowe które w sprawie są realizowane pod nadzorem Prokuratury mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia będącego przedmiotem aktualnie prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Rzecznik prasowy NFZ w Szczecinie, Małgorzata Koszur potwierdza, że prowadzane jest postępowanie prokuratorskie, ale nie udziela żadnych informacji o jakie nieprawidłowości chodzi.

 

 

*Art.  286.  [Oszustwo]

1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

*Art. 294. KK

Obostrzenie odpowiedzialności karnej

1. to dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 kradzież § 1, 2 lub 5, art. 278a kradzież zuchwała § 1, art. 284 przywłaszczenie § 1 lub 2, art. 285 uruchomienie na cudzy rachunek impulsów telefonicznych § 1, art. 286 oszustwo § 1 lub 2, art. 287 oszustwo komputerowe § 1, art. 288 zniszczenie cudzej rzeczy § 1 lub 3, art. 290 kradzież drzewa z lasu § 1 lub w art. 291 paserstwo umyślne § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa wymienionego w § 1 w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.